Banner - CTA V2

 Иногда в нашей практике возникают такие ситуации, когда супруги на стадии развода и необходимо потянуть время, в связи с тем, что один из супругов может оформить на себя имущество, которое является общей собственностью. Поэтому, целесообразно не давать решению суда о расторжении брака вступить в силу, путем подачи апелляции.

Согласно ч. 2 ст. 114 СКУ, в случае расторжения брака судом брак прекращается в день вступления в силу решения суда о расторжении брака.

Пример апелляции на решение о расторжении брака

До Житомирського апеляційного суду

через Богунський районний суд міста Житомира
10014, м. Житомир, Соборний майдан, 1

Особа, що подає скаргу (Відповідач):
___________________

Позивач: _________________________

Справа: № __________

Апеляційна скарга
На заочне рішення Богунського районного суду міста Житомира
від 05.04.2021 року

Заочним рішенням Богунського районного суду міста Житомира у справі №___від 05.04.2021 року було розірвано шлюб, зареєстрований ___року, що був укладений між ___) та ___).
Відповідач направила в суд заяву про перегляд заочного рішення. 30.06.2021 року Богунський районний суд м. Житомира виніс ухвалу про відмову у перегляді заочного рішення суду.

Заочне рішення було винесено з порушенням норм матеріального та процесуального права, які полягають у наступному:

Відповідач не була присутня у судовому засіданні з об’єктивних причин, оскільки будь-яких повісток з суду та копію заочного рішення не отримувала, що видно з конвертів з поміткою «повернуто». Про дане рішення і про розгляд справи взагалі відповідач дізналася випадково, з офіційного сайту Судової влади України. Докази знаходяться в матеріалах справи.
Крім того, Відповідач не могла подати відзив, пояснення та заперечення проти позову.
Відповідно до Постанови Великої Палати Верховного Суду від 12.12.2018 року у справі №752/11896/17 викладена правова позиція про те, що повернення повістки про виклик до суду з вказівкою причини повернення «за закінченням терміну зберігання» не є доказом належного інформування сторони про час і місце розгляду справи.
За змістом висновків Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду повернення повістки про виклик до суду з вказівкою причини повернення «за закінченням терміну зберігання» не свідчить про відмову сторони від одержання повістки чи про її незнаходження за адресою, повідомленою суду (пункт 31 Постанови від 20.06.2018 року у справі №127/2871/16-ц).
Відповідно до пунктів 2, 4 статті 2 ЦПК, основними засадами (принципами) цивільного судочинства є, зокрема, рівність ycix учасників судового процесу перед законом та судом; змагальність сторін.
Вiдповiдно до практики Європейського суду з прав людини, принцип рівності сторін вимагає надання кожній стороні розумної можливості представити свою справу за таких умов, які не ставлять його у явно гipшe становище порівняно з протилежною стороною (рішення у справі «Dombo Beheer В. V. v. the Netherlands» від 27 жовтня 1993 року, пункт 33, Series А № 274).
У пункті 1 статті 6 Конвенції гарантується «процесуальна» справедливість, тобто змагальні провадження, у процесі яких у суді на рівних засадах заслуховуються аргументи сторін.
Отже, суд першої інстанції, розглянувши справу за відсутності Відповідача та за відсутності будь-яких письмових заяв по суті справи від нього, порушив принципи рівності та змагальності сторін, що є складовою права на справедливий судовий розгляд.
Окрім цього, суд ухвалюючи рішення про розірвання шлюбу, не встановив за допомогою належних та допустимих доказів, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечитиме інтересам одного з них, не уникнув формалізму при вирішенні позову про розірвання шлюбу, повно та всебічно не з’ясував фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, що є підставою для скасування заочного рішення.
Відповідач дізналась про Ухвалу Богунського районного суду міста Житомира з реєстру судових рішень. Вказана ухвала опублікована в реєстрі 06/07/2021 року. Таким чином, строк на апеляційне оскарження не пропущений.

На підставі вищезазначеного та керуючись чинним законодавством,
ПРОШУ:
1. Скасувати заочне рішення Богунського районного суду міста Житомира у справі №___від 05.04.2021;
2. Поновити строк на апеляційне оскарження заочного рішення Богунського районного суду міста Житомира.

Додаток:
1. Ордер.
2. Копия документів для сторін. 

«23» липня 2021 рік _________ Представник ________.

rudenko 

Banner - CTA V1

Back to top