Banner - CTA V2

ВАТ "Жито"

тел. (0472) 25-12-12,
факс: (0472) 21-12-12
18002, Україна, м.Черкаси, вул. Леніна, 31
р/р 2165895410021, код 12536987 МФО 2541252
в ФЧОУ ВАТ "Ощадбанк"


до Апеляційного суду Черкаської області
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316
Суд першої інстанції:    Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
    20700, Черкаська обл.,  м. Сміла, вул. П.Лумумби, 15

Цивільний Позивач (апелянт): ВАТ «Жито»
місце знаходження:
18002, м. Черкаси, вул. Леніна, 31

Справа № 123/123/13-к
              1-кп/123/12/13


Апеляційна скарга на вирок
Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від
01.03.2013 р. у кримінальній справі № 123/123/13-к.

01.03.2013 р. Смілянський міськрайонний суд Черкаської області прийняв рішення у кримінальній справі, яким визнав винними у вчинені злочинів та засудив Кута Сергія Сергійовича, Коло Юрія Олеговича; Квадрата Олександра Пилиповича, яким були призначені покарання у виді позбавлення волі на вказані у судовому вироку строки.
Одночасно судом першої інстанції також було прийнято рішення щодо задоволення цивільних позовів відокремлених структурних підрозділів ВАТ !"Жито" та вирішено солідарно стягнути з Кута С.С. та Квадрата О.П. на користь:
• Черкаського Жита, із всієї заявленої суми (3499,80 грн.) вказаної у позовній заяві – 3499,80 грн.;
• Шполянського Жита, із всієї заявленої суми (5035,00 грн.) вказаної у позовній заяві – 5035,00 грн.;
• Городищенського Жита, із всієї заявленої суми (9297,94 грн.) вказаної у позовній заяві – лише 1250 грн. тобто суд задовольнив позов частково;
• Смілянського Жита, із всієї заявленої суми (10779,94 грн.) вказаної у позовній заяві, вході розгляду судом даної судової справи, Бузуном С.С. та Толстіковим О.П., було добровільно сплачено Смілянському РЕМ лише – 9100,00 грн., а тому позовну заяву Смілянського РЕМ було залишено без розгляду.

ВАТ "Жито", вважає що оскаржуваний вирок суду в частині розгляду судом позовних заяв ВАТ "Жито" щодо відшкодування шкоди (збитків) завданих злочинними діями засудженими особами – підлягає скасуванню, а матеріали кримінальної справи направленню на новий судовий розгляд в той же суд в іншому його складі, виходячи з наступного.
В оскаржуваному нами рішенні, суд першої інстанції абсолютно нічого не зазначив, чому саме на користь відокремленого структурного підрозділу ВАТ "Жито" (Городищенського Жита) необхідно стягнути саме 1250 грн., а не всю суму, що вказана була цивільним позивачем та розмір якої становить 9297,81 грн.
    Суд не обґрунтував у своєму рішенні:
• чому саме дана Позовна заява Городищенського Жита підлягає до часткового задоволення,
• а також не вказав, чому саме позовну заяву Смілянського Жита залишено без розгляду, не стягнувши з Кута С.С. і Квадрата різницю між фактично завданої ними шкоди (10779,94 грн.) та добровільно сплаченої суми (9100,00 грн.) що становить – 1679,94 грн., розмір яких необхідно також стягнути на користь ВАТ "Жито".

Стаття 1192 ЦК України зазначає, що «З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.
Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт,  необхідних для відновлення пошкодженої речі».

Відповідно до п.2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» № 3 від 31.03.1989 року, «у кожній справі про злочин, яким заподіяно матеріальну шкоду, суд при постановленні вироку зобов'язаний вирішити цивільний позов».
Необхідно зазначити, що згідно з вимогами ч. 1 п. 3 вищезазначеного Пленуму ВСУ, згідно зі статтями 291 і 328 КПК України 1960 р. «цивільний позов при постановленні вироку може бути залишено без розгляду лише у випадках виправдання підсудного за відсутністю складу злочину або неявки цивільного позивача чи його представника у судове засідання», а відповідно до вимог ч. 3 п. 3 вказаної постанови «цивільний позов не може бути залишений без розгляду і з мотивів відсутності необхідних для його вирішення доказів, оскільки в силу п.4 ст.64 КПК України 1960 року характер і розмір заподіяної злочином шкоди підлягають доказуванню у кримінальній справі».
Саме у недоведенності судом першої інстанції обставин справи та відсутності обґрунтування щодо підстав часткового задоволення позовної заяви Городищенського Жита та залишення позовної заяви Смілянського Жита без розгляду, є підставою для скасування вироку суду та направлення справи на новий розгляд в даній частині.

Слід також зазначити, що підставами для скасування вироку при розгляді справи в апеляційному суді є зокрема неповнота судового слідства, істотне порушення кримінально-процесуального закону.
Відповідно до положень КПК України, неповним визнається судове слідство в суді першої інстанції, коли залишилися недослідженими такі обставини, з’ясування яких може мати істотне значення для правильного вирішення справи.
Так, потерпілий від злочину, вправі брати участь у судовому розгляді, заявляти клопотання, давати показання у справі, надавати докази і тому його явка до суду має досить важливе значення як для з'ясування обставин справи, так і для захисту його законних інтересів.

Пленум Верховного Суду України у п. 12 своєї Постанови від 2 липня 2004 року «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів», зазначив, що «суди зобов'язані вживати всіх можливих заходів до забезпечення участі потерпілого в судовому засіданні». Як зазначено в п. 29 цієї ж постанови, «ненадання слова в судових дебатах потерпілому, цивільному позивачу, їх представникам є підставою для скасування вироку».

Суд першої інстанції у даній справі, не дотримався зазначених вимог закону та роз'яснення Пленуму ВСУ, допустив неповноту судового слідства, порушення вимог кримінально-процесуального закону, розглянувши справу у відсутність потерпілих (представників відокремлених структурних підрозділів ВАТ "Жито"), чим позбавив ВАТ "Жито" законного права відстоювати в судовому засіданні свої інтереси та заявляти вимоги щодо відшкодування завданої злочином шкоди.

КПК України зазначає, що особа яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.
Якщо в судове засідання не з'явиться цивільний позивач або представник його інтересів, суд не розглядає цивільного позову, проте за потерпілим зберігається право заявити позов у порядку цивільного судочинства.
За даним законом суд може за клопотанням цивільного позивача розглянути цивільний позов у його відсутності.
Проте суд розглянув справу, без повідомлення представників Городишенського Жита та Смілянського Жита про час та дату судового розгляду, а отже безпідставно залишив цивільний позов Смілянського Жита без розгляду, а цивільний позов Городищенського Жита без з’ясування всіх обставин що мають істотне значення при розгляді справи, безпідставно задовільнив частково.
ВАТ "Жито" вважає, що вирок суду в частині вирішення цивільного позову потерпілих (відокремлених структурних підрозділів ВАТ "Жито" - Городищенського Житата Смілянського Жита) належить скасувати, а справу в цій частині направити на новий судовий розгляд в порядку цивільного судочинства в іншому складі, а тому у відповідності до ст.ст. 63, 383, 394, 395, 396, 398 КПК України,

ПРОСИМО СУД:

    1.  Прийняти апеляційну скаргу до розгляду та відкрити провадження по ній;

    1.  Вирок Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 01.03.2013 р. відносно Коло Сергія Сергійовича, Кута Юрія Олеговича; Квадрата Олександра Пилиповича, в частині вирішення цивільних позовів потерпілих осіб Смілянського Жита, Городищенського Жита – Скасувати;

    1.  Справу направити на новий судовий розгляд в порядку цивільного судочинства в іншому складі.


Додатки:
1.    Копія виписки з ЄДРПОУ серії ААА за № 123456;
2.    Довідка з ЄДРПОУ серії АА № 654321;
3.    Оригінал Вироку Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 01.03.2013 р. по кримінальній справі № 123/123/13-к;
4.    Копія довіреності № 12/09-03 від 03.09.2012 р.
5.    Чотири примірники Апеляційної скарги з доданими до неї документами.

"25" травня 2013 р.                 О.О.Бодашко

Banner - CTA V1

Back to top