Banner - CTA V2

 

До апеляційного суду Черкаської області

18015, м. Черкаси вул. Гоголя, 31 

через Черкаський районний судЧеркаської області

18015, м. Черкаси вул. Гоголя, 31 

Іваненко Іван Іванович

19604, с. Червона Слобода,

вул. Лесі Українки, 1 Черкаського район 

Особи, які беруть учать у справі: 

Позивач: Іваненко Іван Іванович

19604, с. Червона Слобода, вул. Лесі Українки, 1 Черкаського району 

Відповідач: відкрите акціонерне товариство

"ВТБ Банк" в особі Черкаської філії

  

 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на рішення Черкаського районного суду Черкаської області

13 жовтня 2009 року Черкаським районним судом Черкаської області було розглянуто позов відкритого акціонерного товариства "ВТБ Банк" (далі Позивач) до мене, Демьяненка Олександра Олександровича, про стягнення боргу в сумі 305 850,54 грн. основного боргу та 1730 грн. судових витрат.

Рішенням суду позов було задоволено. Із мене на користь "ВТБ Банку" було стягнуто 305 850,54 грн. основного боргу та 1730 грн. судових витрат. Вважаю, що зазначене рішення є необ'єктивним, необґрунтованим та винесеним із грубим порушенням матеріального та процесуального законодавства.

Необ'єктивність та необґрунтованість підходу суду до вирішення справи виявляється у наступному.

По-перше. Жоден із доводів Відповідача не був урахований. Фактично вони були тільки продекларовані в рішенні. Позицію Відповідача було в рішенні тільки оголошено. Не вказано ніяких доводів "за" чи "проти". Не має будь-якого посилання на норму закону, на відношення до заперечень та позиції Відповідача.

По-друге. Про однобічність, формалізований підхід, а також зацікавленість у позитивному для Позивача вирішенні справи вказує також те, що справа про заборгованість Відповідача перед Позивачем розглядалася у обох випадках одним і тим самим суддею – Смоляром О.А.

По-третє. Статтею 205 встановлено підстави безумовного закриття провадження по справі, а саме:

- справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;

- набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладання мирової угоди сторін, ухваленні або постановленні з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав (предмет один і той самий, сторони ті ж самі).

Черкаським районним судом не було виявлено відношення до даного факту, що є грубим порушенням цивільного процесуального законодавства.

Вступна та резолютивна частина рішення були проголошені 13 жовтня 2009 року. Із повним рішенням суду мене було ознайомлено 29 жовтня 2009 року.

Частиною 3 статті 294 Цивільного процесуального кодексу встановлено, що заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга, подані після закінчення строків, встановлених цією статтею, залишаються без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Відповідно до статті 73 суд поновлює або продовжує строк, встановлений відповідно законом або судом, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин.

Тривалий час після винесення рішення Черкаським районним судом Іваненко Іван Іванович знаходився на лікуванні, у зв'язку із чим не було можливості подати апеляційну скаргу та було пропущено строки подачі апеляційної скарги. Перебування на лікуванні підтверджується довідкою із лікарні. Тому вважаю, що є достатні підстави для поновлення апеляційного строку.

Згідно зі статтею 82 суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи на визначений строк, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі.

Оскільки я тривалий час не працюю (на підтвердження надаю копію трудової книги), маю на утриманні неповнолітню дитину, вважаю, що є достатні підстави для відстрочки судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

Враховуючи вищенаведене, та на підставі статей 623 Цивільного кодексу України, 205, 292, 307 Цивільно-процесуального кодексу України, -

 

П Р О Ш У:

1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду;

 2. Поновити строк на апеляційне оскарження;

3. Відстрочити оплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення;

4. Постановити ухвалу про скасування рішення Черкаського районного суду Черкаської області від 13 жовтня 2009 року і закриття провадження у справі.

Додатки:

1. Рішення Черкаського районного суду;

2. Апеляційна скарга для Позивача;

3. Довідка;

4. Копія трудової книги;

5. Копія Довіреності.

"___"____________ 2020 року

 

Представник апелянта                            С.М. Гартингер

З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

 

Примітка до апеляційної скарги:

 

1. Суть рішення суду першої інстанції зводилася до того, що особу було повторно притягнено до цивільної відповідальності. Тобто за один і той самий правовий конфлікт було винесено два рішення. Перший – за порушення умов кредитного договору, другий – за подорожчання іноземної валюти. От така наша держава – можна впаяти і по десять рішень за один кредит.

Banner - CTA V1

Back to top