АВАНС (від фр. Avance) - грошова сума, яка передається в рахунок платежів або майбутніх витрат, як і завдаток, є доказом укладення договору, але не забезпечує його реального виконання. Укладається в письмовій формі

Back to top