Позовна давність - це термін, протягом якого особа може звернутися до суду з метою захисту свого права.

Для зручного, правильного та скорішого вирішення а також застосування відповідного строку позовної давності, для зручності пропонується дана таблиця (створена та складена за допомогою норм чинного законодавства та мережі Інтернет). Дані постійно перевіряються та оновлюються.

Підстава для застосування строку позовної давності

Строк позовної давності

Стаття нормативного документа


Загальна позовна давність


3 роки1


Ст. 257 ЦКУ

За видами договорів


Договір дарування

Розірвання договору

1 рік


Ст. 728 ЦКУДоговір підряду на капітальне будівництво2


 


виявлення недоліків некапітальних конструкцій


 


1 рік з дня прийняття роботи замовником при виявленні недоліків за звичайного способу прийняття роботи


Абз. 2 ч. 3


ст. 322 ЦКУ
2 роки з дня прийняття роботи замовником, коли недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи


виявлення недоліків капітальних конструкцій


 


3 роки з дня прийняття роботи замовником при виявленні недоліків за звичайного способу прийняття роботи


Абз. 3 ч. 3


ст. 322 ЦКУ
10 років з дня прийняття роботи замовником, коли недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи


відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій


30 років з дня прийняття роботи замовником
Абз. 4 ч. 3


ст. 322 ЦКУ
Договір підряду на проведення проектних і дослідницьких робіт
відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту


10 років з дня прийняття побудованого об’єкта
Ч. 5 ст. 324 ЦКУ
 


 


відшкодування замовнику збитків, завданих протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень


30 років з дня прийняття побудованого об’єкта


Договір поруки


припинення договору


після закінчення строку, встановленого в договорі поруки


Ч. 4 ст. 559 ЦКУ


 


 


6 місяців з дня настання строку виконання основного зобов’язання, якщо кредитор не пред’явить вимоги до поручителя


1 рік з дня укладення договору поруки, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя


Договір оренди (найму)


щодо вимог по відшкодуванню наймодавцю збитків у зв’язку з пошкодженням речі


1 рік з моменту повернення речі наймачем


Ст. 786 ЦКУ


 


 


щодо вимог по відшкодуванню наймачеві витрат на поліпшення речі


1 рік з моменту припинення договору найму


Договір побутового підряду


вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором


10 років з моменту прийняття роботи, якщо такі недоліки можуть становити небезпеку для життя або здоров’я замовника


Абз. 7 ч. 3 ст. 10 Закона Украины «О защите прав потребителей» от 12.05.91 г. № 1023-XII


 


 


2 роки з дня прийняття виконаної роботи у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором

Інші строки позовної давності


Стягнення неустойки (штрафу, пені)


1 рік


П. 1 ч. 2 ст. 258 ЦКУ


Спростування недостовірної інформації, розміщеної у засобах масової інформації


1 рік з дня розміщення відомостей у засобах масової інформації або з дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості


П. 2 ч. 2 ст. 258 ЦКУ


Переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності


1 рік


П. 3 ч. 2 ст. 258 ЦКУ, ч. 4 ст. 362 ЦКУ


Виявлення недоліків купленого товару


 


1 рік з дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку


Ст. 681 ЦКУ


6 місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів


Ч. 8 ст. 269 ЦКУ


Перевезення вантажу, пошти


1 рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних кодексів (статутів)


Ст. 925 ЦКУ


Оскарження дій виконавця заповіту


1 рік


Ст. 1293 ЦКУ


Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману


5 років


Ч. 3 ст. 258 ЦКУ


Вимоги про застосування наслідків недійсного правочину, якщо її недійсність встановлена законом


10 років


Ч. 4 ст. 258 ЦКУ

Давність виконання постанов про накладення адміністативних стягнень (штрафи ДАІ) 3 місяці з дня винисення Ст. 303 КУпАП

1 Відповідно до ст. 259 ЦКУ позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.

2 Відлік строку позовної давності починається з дня приймання роботи замовником (акт приймання-передачі виконаних робіт).

Banner - CTA V1

Back to top