Правильний розрахунок пені, є передумовою скорішого стягнення такої суми із іншої сторони, яка прострочила виконання свого грошового обов’язку перед Вами (не розрахувалась з Вами за поставлений такій особі товар).

Пам’ятайте, що розмір пені, обчислюється ВІД СУМИ ПРОСТРОЧЕНОГО ПЛАТЕЖУ та не може перевищувати ПОДВІЙНОЇ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, що діяла у період, за який сплачується пеня. Якщо в договорі зазначений момент виконання зобов'язання, та передбачено відповідальність за несвоєчасне виконання зазначеного зобов'язання, в такому випадку не залежно від того яка встановлена відповідальність, боржник сплачує пеню не більше подвійної облікової ставки за кожен день прострочення виконання зобов'язання (ЗУ «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»).

Тому для зручності наводимо відповідний приклад розрахунку пені.

Облікова ставка НБУ змінюється протягом періоду нарахування пені. Необхідно виділити ці періоди для кожної ставки НБУ. 
Ставка виражена в річних відсотках. Тому застосовувати її (попередньо подвоївши) необхідно до суми простроченого зобов'язання і пропорційно тривалості періоду до тривалості року.

Отже, дано:
Сума простроченого зобов'язання - 200 000 грн.
Період прострочення - 365 днів і триває, наприклад, з 01.04.2005р. до 31.03.2006р.
В розрахунках ми виходимо з того, що жоден із календарних років, на які припадає період прострочення не є високосним, а сума зобов'язання - константа впродовж усього періоду.

Припустимо також, що НБУ встановлював облікову ставку у наступних розмірах:
01.01.2005р. - 10%
01.07.2005р. - 13%

Розрахунок:
Сума пені = 200 000 * 10% * 2 / 100% * 91/365 + 200 000 * 13% * 2 / 100% * 274/365, де
91 - кількість днів періоду прострочення, протягом якого діяла облікова ставка 10% (з 01.04.2005р. по 30.06.2005р.)
274 - кількість днів періоду прострочення, протягом якого діяла облікова ставка 13% (з 01.07.2005р. по 31.03.2006р.)

В результаті маємо: = 9972,6 грн. + 39035,62 грн. = 49008,22 грн. за весь період прострочення (365 днів).
Сподіваємося, що принцип розрахунку пені з цього прикладу є зрозумілим.

Banner - CTA V1

Back to top