Banner - CTA V2

Коротко по справі: Особа отримала рішення ради про отримання в користування земельної ділянки. Почала оформлювати документи, але не змогла оформити, оскільки державні органи чинили різні перепони. Спочатку вони передали земельну ділянку в оренду іншій особі  – ми оскаржили та скасували через суд рішення та накази.

Що зробили далі?

Наказами змінили цільове призначення земельної ділянки та передали з державної в комунальну власність. Тотбо, фактично, при зміні цільового призначення земельної ділянки державні органи унеможливили оформлення земельної ділянки нашого клієнта, оскільки документацію потрібно перероблювати, а рішення ради з іншим цільовим призначенням! Зміна цільового призначення – це нова форма рейдерства, оскільки не потрібно скасовувати через суд рішення ради, а достатньо змінити цільове призначення, і особа технічно не зможе оформити документи.

Ми подали позов в суд про скасування наказів Дергеокадастру та реестрацію земельної ділянки! Приводимо приклад позовної заяви про скасування Наказу Дергеокадастру!

Якщо вам потрібні юридичні консультації адвоката по земельним питанням – звертайтесь за телефоном 073-073-60-60

Зразок позову по земельному право

СУД ___________________

ПОЗИВАЧ:_______________________________

ВІДПОВІДАЧ:______________________________

 

позов немайнового характеру

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 

14 липня 2000 року Рішенням 20 сесії 23 скликання _______ районної ради Сумської області №___ «Про надання земельної ділянки для створення селянського (фермерського) господарства» надано мені, ________ (надалі-Позивач), в постійне користування 50 га ріллі із земель запасу Осоївської сільської ради.

Із зазначених земель, 50 га ріллі, мені на підставі Розпорядження голови ________ районної адміністрації №___ від 10.07.2003 року видано державний акт серії СМ №____ на право приватної власності на землю для ведення фермерського господарства площею 3,0000 га. На іншу частину земельної ділянки державний акт видано не було, оскільки тривали постійні судові провадження з приводу частини земельних ділянок, які були відведені на підставі Рішення ________ районної ради № від 14 липня 2000 року.

Враховуючи той факт, що земельна ділянка надана мені для створення селянського (фермерського) господарства, були передані мені за рішенням органу місцевого самоврядування на підставі положень Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, то відповідно до п. 1 Перехідних положень Земельного Кодексу України в редакції 2002 року, рішення про надання в користування земельних ділянок, прийняті відповідним органом, але не виконані на момент введення у дію цього Кодексу, підлягають виконанню відповідно до вимог цього Кодексу.

На моє звернення, ________ районна рада ______ області від 29 листопада 2013 року надала письмову відповідь за №________у якій зазначила, що рішень про скасування Рішення __ сесії __ скликання Краснопільської районної ради Сумської області №__ «Про надання земельної ділянки для створення селянського (фермерського) господарства» чи внесення змін до нього не приймалось. Станом на __ листопада 2013 року пункти 2___цього рішення виконані не в повному обсязі.

Відповідно до Архівної довідки від 01 червня 2017 року за №т-4, наданої архівним відділом ___ районної державної адміністрації на мій запит, у справі №___ «Протокол №__ вісімнадцятої сесії _____ районної ради, Рішення __ сесії __ скликання ______ районної ради від 18 жовтня 2001 року «Про внесення змін до рішення Краснопільської районної ради Сумської області __ сесії __ скликання №__ від _____ року «Про надання земельної ділянки для створення селянського (фермерського) господарства», яким було змінено розмір моєї земельної ділянки – не виявлено.      

Я неодноразово звертався до районної ради, районної адміністрації, відділу Держгеокадастру у _______ районі Сумської області, ______ сільської ради Сумської області з проханням надати мені дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою. Однак, мої звернення залишились без відповіді.

У лютому 2014 року я звернувся до Державного-підприємства «______ науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» для виготовлення технічної документації із землеустрою на частину земельної ділянки яка не оформлена.

Одразу після звернення до Державного-підприємства «______ науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Я направив Відповідачу Повідомлення про укладення Договору №____ від 25.02.2014 року. Відповіді на Повідомлення мені не було надано.

В результаті проведення топографо-геодезичних робіт, уточнення меж ділянок суміжних землевласників (землекористувачів) та по даним вихідної інформації було встановлено, що загальна площа земельних ділянок що залишилась із виділеної мені земельної ділянки площею 50 га рілля, становить 42,8939 га.

Після проведення кутових та лінійних вимірів величини поворотних точок зовнішніх меж земельної ділянки та їх координат, відповідно до державної системи координат 1963 року загальна площа земельної ділянки становить 42,1061 га з яких:

- ділянка №1 рілля – 18,1015 га

- ділянка №2 рілля – 20,0728 га

- ділянка №3 рілля – 3,9318 га

Незважаючи на Повідомлення про укладення Договору №__ від 25.02.2014 року та Рішення __ сесії __ скликання ________ районної ради Сумської області №__ «Про надання земельної ділянки для створення селянського (фермерського) господарства» від 14 липня 2000 року, Відповідач, на підставі Наказу №__ від ______ року «Про визначення переліку земельних ділянок» та Наказу №__ від ____ року «Про внесення змін до наказу №___ від 09.04.2014 року»  в частині земельних ділянок на території Осоївської сільської ради Краснопільського району Сумської області площею _____ га номер кадастрового кварталу _______ (кадастровий номер ___________) та  площею _______ га номер кадастрового кварталу ________ (кадастровий номер ___________) включив земельну ділянку площею ________ га до переліку ділянок, що виставляються на аукціон (торги).

Проте, що Відповідач зареєстрував ділянку Позивача за собою площею 42,1061 га, розбивши її на дві земельні ділянки площею 17,908 га кадастровий номер __________та площею 24,75 номер га кадастровий номер ______________,  номер кадастрового кварталу земельних ділянок ___________, та виставлена на торги Позивачу стало відомо вже після проведених торгів з публічної кадастрової карти. Оскільки  Наказ №_____ від 09.04.2014 року та Наказ №___ від 06.08.2015 року не були оприлюднені та земельна ділянка площею 42,1061 га знаходиться біля земельної ділянки площею 3,000 га, на яку мені вже видано державний акт на право приватної власності.

Вважаючи, що Наказ №____ від _____ року та Наказ №_____ від ______ Відповідача протиправний, оскільки ділянка площею 42,1061 га виділена мені тому не є вільною і не може виставлятися на земельні торги, для захисту своїх прав я звернувся до суду.

29 травня 2017 року Сумський окружний адміністративний суд у справі №______ виніс Постанову, залишеної без змін Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 28 вересня 2017 року, якою позовні вимоги Позивача до Відповідача задоволені. Скасовано Наказ №__ від ______ року «Про визначення переліку земельних ділянок» та Наказ №____від 06.08.2015 року «Про внесення змін до наказу №23 від 09.04.2014 року»  в частині включення до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, права на які можуть бути продані на земельних торгах на території _____ сільської ради _________району Сумської області площею 17,908 га номер кадастрового кварталу ___________ (кадастровий номер ___________) та  площею 24,75 номер га номер кадастрового кварталу __________ (кадастровий номер __________).

Постановою Сумського окружного адміністративного суду від 29 травня 2017 року у справі №________ встановлено наступні обставини: «…З 01.01.2002 року набув чинності Земельний Кодекс України в редакції від 25.10.2001 року, яким підлягає виконанню у відповідності до наведеної норми…», … Беручи змінений порядок надання земельних ділянок у власність та користування. Разом з тим, відповідно до ч. 1 розділу Х «Перехідних положень» до ЗК України в редакції від 25.10.2001 року рішення про надання в користування земельних ділянок, а також про вилучення (викуп) земель, прийняті відповідними органами, але не виконані на момент  введення в дію цього Кодексу, підлягають виконанню відповідно до вимог цього Кодексу. Рішення про виділення ________ земельної ділянки було прийнято повноважним на момент виникнення правовідносин органом, не скасовувалось та не змінювалось, а тому відлягає виконанню і відповідності до наведених норм…», «…Беручи до уваги вимоги ч. 1 розділу Х «Перехідних положень» до ЗК України в редакції від 25.10.2001 року суд вважає, що після набуття чинності новим Земельним Кодексом України право позивача на отримання в натурі земельної ділянки та оформлення належних документів за рішенням _________ районної ради не припинилось. За таких обставин, земельні ділянки з кадастровим номером  _____________ та ____________ не можуть вважатися вільними та включатися до переліку ділянок право на які можуть бути продані на земельних торгах.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 28 вересня 2017 року у справі №_____ встановлено наступні обставини: «…Зі змісту наведеного вище положення п.1 «Перехідних положень» Земельного Кодексу України в редакції від 2002 року випливає, що рішення ______ районної ради від 14 липня 2000 року за №12 не припиняє свою дію, є чинним та підлягає виконанню в порядку, що передбачений земельним Кодексом України в редакції 2002 року шляхом розроблення землевпорядною організацією та подальше затвердження уповноваженим державним органом Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в постійне користування із земель державної власності (запасу) для ведення фермерського господарства на території _______ сільської ради, реєстрації права на земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, оформлення правовстановлюючих документів на землі та проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки  у Державному реєстрі прав. В той час, ні Рішенням _______ районної ради від 14 липня 2000 року за №12 ні жодним нормативно-правовим актом України не обмежено позивача в часі на вчинення дій спрямованих на виконання цього рішення, а також законом не передбачені будь-які наслідки у випадку не виконання позивачем такого рішення, у тому числі втрати ним чинності, що призвело б до припинення права позивача на оформлення користування земельними ділянками…».

Таким чином, обставини встановлені  Постановою Сумського окружного адміністративного суду від 29 травня 2017 року у справі №________ та Постанова, яке є чинним та не скасовувалось та не змінювалось, а тому підлягає виконанню відповідно до вимог п.1 «Перехідних Положень», Земельного Кодексу України в редакції 2002 року,  а моє право на отримання в натурі земельної ділянки та оформлення  необхідних документів не припинилось, що свідчить про те, що такі земельні ділянки не можуть вважатися вільними.

 

20.06.2018 року я звернувся до Відділу до Головного управляння Держгеокадастру у _______ області із заявами про державну реєстрацію шляхом внесення відомостей до державного земельного кадастру земельних ділянок загальною площею 42,1061 га, що виділені мені з цільовим призначенням 01.02. - для ведення селянського (фермерського) господарства.

27.06.2018 року я отримав рішення про відмову у внесені відомостей до Державного земельного кадастру. Однією з підстав щодо відмови у державній реєстрації є те, що земельні ділянки, які виділені мені вже зареєстровані за __________ сільською радою Сумської області з цільовим призначенням 01.01. – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Виходячи із зазначеного вище,  оскільки Постановою Сумського окружного адміністративного суду від  29 травня 2017 року у справі №_______ СКАСОВАНО Наказ №_____від 09.04.2014 року «Про визначення переліку земельних ділянок» та Наказ №___ від 06.08.2015 року «Про внесення змін до наказу № від 09.04.2014 року»,  залишаються не скасованими Накази Відповідача, які були винесені у зв’язку з включенням до переліку земельних ділянок, права на які можуть бути продані на земельних торгах (аукціоні), тобто винесені на підставі СКАСОВАНИХ  судом Наказів, та на підставі яких зареєстровано у подальшому право за Краснопільською сільською радою Сумської області у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме:

 

  • - Наказ №_____ від 09.10.20___ року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» загальною площею 17,908 га за рахунок земель  сільськогосподарського призначення державної власності з подальшим продажем права оренди на земельних торгах (аукціоні) для ведення товарно - сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населеного пункту на території Осоївської сільської ради Краснопільського району Сумської області;
  • - Наказ №____ від 23.12.201_ року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах» земельної ділянки загальною площею 17,8532 га кадастровий номер _____________ (код цільового призначення згідно класифікації видів цільового призначення земель – 01.01.) з подальшою реєстрацією речового права.
  • - Наказ №______ від 09.10.2015 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» загальною площею 24,75 га за рахунок земель  сільськогосподарського призначення державної власності з подальшим продажем права оренди на земельних торгах (аукціоні) для ведення товарно - сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населеного пункту на території Осоївської сільської ради Краснопільського району Сумської області;
  • - Наказ №_____ від 23.12.2016 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах» земельної ділянки загальною площею 23,7815 га кадастровий номер ___________ (код цільового призначення згідно класифікації видів цільового призначення земель – 01.01.) з подальшою реєстрацією речового права.

 Крім того, незважаючи на Рішенням __ сесії __ скликання від 14 липня 2000 року _________районної ради Сумської області №12 про передачі мені земельної ділянки з цільовим призначенням 01.02. - для ведення селянського (фермерського) господарства, відповідач  змінив цільове призначення земельної ділянки на 01.01. – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Зміна цільового призначення земельних ділянок відбулася на підставі Наказу Головного управління Держгеокадастру у Сумській області  23.12.2016 року №____ та Наказу Головного управління Держгеокадастру у Сумській області  23.12.2016 року №____.

Такого правового висновку дійшов Верховний Суд України у цивільній справі № 6-35 цс14 від 14 травня 2014 року: «…Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для визнання недійсними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам, відмови у реєстрації земельної ділянки або визнання реєстрації недійсною (стаття 21 ЗК України.)…».

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється на підставі Закону України «Про державний земельний кадастр» та Порядку ведення Державного земельного кадастру, який затверджено Постановою №1051 Кабінетів Міністрів України від 12 жовтня 2012 року (надалі  - Порядок №1051).

Відповідно до п.1 ст. 79-1 Земельного Кодексу України, державній реєстрації у Державному земельному кадастрі підлягають сформовані земельні ділянки. Земельні ділянки є сформованими тоді, коли вони набули ознак об'єкта цивільних прав — мають чітко визначену площу, межі та інформація про них внесена до Державного земельного кадастру.

Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Оскільки моє право на отримання в натурі земельної ділянки та оформлення належних документів за Рішенням __ сесії __ скликання від 14 липня 2000 року Краснопільської районної ради Сумської області №___  не припинилось. Накази Головного управління Держгеокадастру у ____ області №___ від 09.04.2014 року та №___ від 06.08.2015 року, на підставі яких включено належні мені земельні ділянки  до переліку земельних ділянок, права на які можуть бути продані на земельних торгах (аукціоні) СКАСОВАНІ І СУДОВОМУ ПОРЯДКУ, то Накази Головного управління Держгеокадастру у Сумській області  №___ від 09.10.2015 року, №___ від 09.10.2015 року,  №___ від 23.12.2016 року та №_______ року також  підлягають скасуванню.

 

 

Скасуванню у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно підлягають земельні ділянки площею 17,908 га кадастровий номер __________ та площею 24,75 номер га номер кадастровий номер ____________, оскільки були зареєстровані на підставі оспорюваних Наказу Головного управління Держгеокадастру  Сумській області  №___  від 23.12.2016 року та Наказу Головного управління Держгеокадастру у Сумській області  №___ від 23.12.2016 року та є похідними від спору стосовно майнових прав (що відтверджується витягами з державного земельного кадастру).

 

Оскільки між мною та Відповідачем існує спір про право, що виключає можливість розгляду цієї справи за правилами адміністративного судочинства. Такий спір має вирішуватися судами за правилами Цивільного процесуального кодексу України (Велика Палата Верховного Суду від 17 квітня 2018 року у справі №815/6956/15-ц), тому я звернувся до Краснопільського районного суду Сумської області в порядку цивільного судочинства.

  

Керуючись  ст. 153 Земельного Кодексу України, Постановою Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року N 7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ»,  Цивільного процесуального кодексу України,  -

 

ПРОШУ:

1. Визнати протиправним та скасувати Наказ Головного управління Держгеокадастру у Сумській області  №__________ року

2. Визнати протиправним та скасувати Наказ Головного управління Держгеокадастру у Сумській області  №___________ року

3. Визнати протиправним та скасувати Наказ Головного управління Держгеокадастру у Сумській області №____________ року

4. Визнати протиправним та скасувати Наказ Головного управління Держгеокадастру у Сумській області  №___________ року

5. Скасувати державну реєстрацію та кадастровий номер ____________ земельної ділянки площею 17,908 га у Державному земельному кадастрі України, яка розташована на території ________ сільської ради __________ району Сумської області

6. Скасувати державну реєстрацію та кадастровий номер ____________ земельної ділянки площею 24,75 га у Державному земельному кадастрі України, яка розташована на території ___________ сільської ради _________ району Сумської області

7. Скасувати Рішення державного реєстратора __________селищної ради Сумської області _________ № ________ від 18.06.2018 о 09:47:19

8. Скасувати Рішення державного реєстратора Краснопільської селищної ради Сумської області _____________

9. Стягнути з Відповідача на користь Позивача судовий збір.

Додатки:

__________                                      ________________              ______ 2018

 

                                            

 

Banner - CTA V1

Back to top