Banner - CTA V2

Забезпечення (зустрічне забезпечення) позову за новим кодексом (арешт, обмеження, заборона)

      Досить часто, в нашому житті  відбуваються такі зміни, які не завжди можливо передбачити. Сьогодні ти не маєш проблем, а завтра вже обвалилась ціла гора питань, які слід вирішувати вже в судовому порядку. При поданні позовної заяви до суду, слід враховувати дуже багато нюансів, які передбачені чинним законодавством України. Проте нашому законодавстві властиво змінюватись і такі зміни відбулись нещодавно у ЦПК України, а саме з 15.12.2017 року. В даній статті, хочемо розглянути досить актуальне питання. Це стосується забезпечення позову. Забезпечення позову – це заява, яка подається учасником справи до суду, як один із способів захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав позивача, за захистом яких він звернувся до суду. Даний вид захисту може бути як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії судового розгляду справи.

Mayorov V1

Існує декілька видів забезпечення позову:

 1. Накладення арешту на майно, грошові кошти, які знаходяться у володінні  у відповідача чи інших осіб, що належать або підлягають передачі чи сплаті відповідачеві.
 2. Заборона чи встановлення обов’язку вчиняти певні дії.
 3. Заборона  іншим особам вчиняти певні дії, здійснювати платежі, передавати майно, виконувати інші зобов’язання.
 4. Зупинення продажу майна, що арештоване, якщо подано позов про визнання права власності чи зняття арешту.
 5. Зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується в судовому порядку скаржником.
 6. Передавання речі, що є предметом спору іншим особам, які не мають відношення до вирішення питання по справі.
 7. Зупинення митного оформлення товарів чи предметів.
 8. Арешт морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги.
 9. Іншими заходами, які слід застосувати для необхідного захисту або поновлення прав та інтересів, якщо такі заходи не забезпечуються відповідно до вимог ч.1 ст. 150 ЦПК України.

Особливості забезпечення позову:

 1. В одній справі суд, може застосувати кілька видів забезпечення.
 2. Заходи, що здійснюються в результаті забезпечення позову, мають бути спів мірними із заявленими вимогами.

Випадки, коли не допускається забезпечення позову:

 1. Накладення арешту на заробітну плату, пенсію, стипендію, допомогу в зв’язку з тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами та іншими соціальними виплатами. Проте позови про стягнення аліментів, ушкодження здоров’я, смерть фізичної особи, відшкодування збитків  та іншим – дана вимога не поширюється.
 2. Накладення арешту на речі, які швидко псуються.
 3. Шляхом зупиненням тимчасової адміністрації чи ліквідації банку, зупинення рішень актів НБУ, а також заборони чи обов’язку вчиняти будь-які дії для Національного банку України.
 4. Шляхом заборони відповідачу, здійснювати будь-які дії за позовами власників або кредиторів неплатоспроможного банку до такого банку або Фонду гарантування складів фізичних осіб.
 5. Інші заборони, які передбачені чинним законодавством України.

Зміст та форма позовної заяви:

 1. Найменування суду до якого подається справа.
 2. Як і будь-який документ, заява про забезпечення позову подається у письмовій формі.
 3. Підписується заявником чи довіреною особою.
 4. Дані про особу, що подає заяву.
 5. Обґрунтування та предмет подання заяви про забезпечення позову.
 6. Які дії слід вчинити, для забезпечення позов, з викладом обґрунтованих на те підстав.
 7. Ціну позову.
 8. Пропозиції щодо зустрічного забезпечення.
 9. Інші відомості, які необхідні, для забезпечення позову.

    Важливо знати, що якщо ви подаєте заяву про забезпечення позову до відкриття провадження у справі, то в цій заяві слід вказувати дані всіх учасників, які беруть участь у судовому процесі.

Зміст та форма заяви, що стосується арешту морського судна:

 1. Найменування суду до якого подається справа.
 2. Як і будь-який документ, заява про забезпечення позову подається у письмовій формі.
 3. Підписується заявником чи особою,  яка є відповідальною за морською вимогою.
 4. Розмір та суть морської вимоги, що арештовується.
 5. Найменування та відомості про судно, що арештовується.

Додаткові відомості, що додаються до заяви про забезпечення позову:

 1. Вимоги: їх може бути одна чи декілька, з відповідним обґрунтуванням.
 2. Квитанція про сплату судового збору.
 3. Документи, що слід подати при поданні заяви про забезпечення доказів у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу чи третейського суду.

     Подання заяви про забезпечення позову подається за правилами підсудності, встановленими ЦПК України, а саме:

 • - до подання позовної заяви (у цьому випадку, заявник має право пред’явити позов протягом десяти днів);
 • - одночасно з пред’явленням позову;
 • - після відкриття провадження у справі;

     Заява про арешт морського судна подається не залежно від того, чи має такий суд юрисдикцію щодо розгляду по суті справи щодо морської вимоги, яка є підставою для арешту відповідно до того:

 • до порту, де зареєстровано судно;
 • місцеперебування морського порту;
 • географічне місце судна;
 • місце до якого прямує судно.

    Справа, що розглядається міжнародним комерційним арбітражем чи третейським судом, подається до апеляційного суду, який має місцезнаходження арбітражу, третейського суду, відповідача або його майна на вибір заявника.

    Зі змінами, які нещодавно відбулися, у даній темі забезпечення позову, слід зазначити досить нове поняття зустрічного позову та порядок його подання таке як зустрічне забезпечення. Зустрічне забезпечення – це забезпечення, яке суд може вимагати від особи, що подала заяву про забезпечення позову, забезпечити відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову. Дане забезпечення, використовується тільки у тому випадку, якщо подано заяву про забезпечення позову.

Розглянемо детально поняття «Зустрічне забезпечення»:

 1. Зустрічне забезпечення використовується тоді, коли позивач немає зареєстрованого місця проживання  чи майна на території України, в розмірі достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які спричинені забезпеченням позову, у тому випадку якщо відмовлено у позові. Також, якщо суду надійшли докази, що майновий стан чи інші дії позивача можуть ускладнити виконання рішення суду про відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені в результаті забезпечення позову, у випадку відмови у позові.
 2. Таке забезпечення відбувається шляхом внесення на депозитний рахунок грошових коштів у розмірі, який визначає суд. Проте, у випадках, коли позивач з поважних причин не має таких коштів для внесення певної суми, то існують і інші випадки здійснення такого забезпечення, а саме:

- гарантія банку, поруки чи іншого фінансового забезпечення та ту суму грошових коштів або особу, що визначено судом, фінансової спроможності щодо якої суд нема сумнівів;

- інші дії, які визначені судом для усунення збитків та ризиків відповідача, які пов’язані із забезпеченням позову;

 1. Відповідно до обставин справи, судом визначається розмір зустрічного забезпечення. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв’язку із забезпеченням позову.
 2. Саме в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне забезпечення позову вирішується питання про застосування зустрічного забезпечення. Якщо судом вже застосовано заходи щодо забезпечення позову, ви можете подати клопотання про зустрічне забезпечення і такому разі, суд має вирішити це питання протягом  десяти днів після подання такої заяви. Після постановлення ухвали,не пізніше наступного дня, копії такої ухвали направляються всім учасникам справи.
 3. Строк надання зустрічного забезпечення визначається судом та не може перевищувати десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову або ухвали про зустрічне забезпечення, якщо інше не випливає зі змісту заходів зустрічного забезпечення.
 4. Якщо особа, що подала заяву про застосування заходу забезпечення позову із застосуванням зустрічного позову, має протягом визначеного судом строку надати докази, що підтверджують надання зустрічного забезпечення.
 5. Якщо особо, яка не виконує вимоги суду щодо зустрічного забезпечення у відповідний строк, суд скасовує ухвалу про забезпечення позову та про зустрічне забезпечення .
 6. Ухвала про зустрічне забезпечення позову може бути оскаржена разом або окремо від ухвали про забезпечення позову.

      На підставі вищесказаного, слід зробити висновки. В даній статті описані деякі моменти забезпечення позову. Проте більш детально, це питання розкрито в ЦПК України. З появою змін у законодавстві, виникає все більше питань, щодо подання, вирішення, написання, розгляду, скасування, форми та змісту заяви чи клопотання. Також при створенні  того чи іншого документа, можливо впустити ту золоту частину, яка і буде важливою для справи.  Проте, перед тим, як написати той чи інший документ, чи навіть розібратись і ньому, ви можете звернутись до нашої компанії за детальною консультацією. В результаті розгляду вашого питання, ми зможемо донести важливі моменти, які будуть відігравати  важливу роль для вашої справи, а також за вашим бажанням зробити та подати документи за вас.

Banner - CTA V1

Back to top