Banner - CTA V2

Забезпечення позовуДосить часто, в нашому житті відбуваються такі зміни, які не завжди можливо передбачити. Сьогодні ти не маєш проблем, а завтра вже обвалилась ціла гора питань, які слід вирішувати вже в судовому порядку. При поданні позовної заяви до суду, слід враховувати дуже багато нюансів, які передбачені чинним законодавством України. Проте нашому законодавстві властиво змінюватись і такі зміни відбулись нещодавно у ЦПК України, а саме з 15.12.2017 року. В даній статті, хочемо розглянути досить актуальне питання. Це стосується забезпечення позову. Забезпечення позову – це заява, яка подається учасником справи до суду, як один із способів захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав позивача, за захистом яких він звернувся до суду. Даний вид захисту може бути як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії судового розгляду справи.

Існує декілька видів забезпечення позову:


1. Накладення арешту на майно, грошові кошти, які знаходяться у володінні у відповідача чи інших осіб, що належать або підлягають передачі чи сплаті відповідачеві.
2. Заборона чи встановлення обов’язку вчиняти певні дії.
3. Заборона іншим особам вчиняти певні дії, здійснювати платежі, передавати майно, виконувати інші зобов’язання.
4. Зупинення продажу майна, що арештоване, якщо подано позов про визнання права власності чи зняття арешту.
5. Зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується в судовому порядку скаржником.
6. Передавання речі, що є предметом спору іншим особам, які не мають відношення до вирішення питання по справі.
7. Зупинення митного оформлення товарів чи предметів.
8. Арешт морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги.
9. Іншими заходами, які слід застосувати для необхідного захисту або поновлення прав та інтересів, якщо такі заходи не забезпечуються відповідно до вимог ч.1 ст. 150 ЦПК України.


Особливості забезпечення позову:


1.  В одній справі суд, може застосувати кілька видів забезпечення.
2. Заходи, що здійснюються в результаті забезпечення позову, мають бути спів мірними із заявленими вимогами.


Випадки, коли не допускається забезпечення позову:


1. Накладення арешту на заробітну плату, пенсію, стипендію, допомогу в зв’язку з тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами та іншими соціальними виплатами. Проте позови про стягнення аліментів, ушкодження здоров’я, смерть фізичної особи, відшкодування збитків та іншим – дана вимога не поширюється.
2. Накладення арешту на речі, які швидко псуються.
3. Шляхом зупиненням тимчасової адміністрації чи ліквідації банку, зупинення рішень актів НБУ, а також заборони чи обов’язку вчиняти будь-які дії для Національного банку України.
4. Шляхом заборони відповідачу, здійснювати будь-які дії за позовами власників або кредиторів неплатоспроможного банку до такого банку або Фонду гарантування складів фізичних осіб.
5. Інші заборони, які передбачені чинним законодавством України.

Mayorov V1 1 ua


Зміст та форма позовної заяви:


1. Найменування суду до якого подається справа.
2. Як і будь-який документ, заява про забезпечення позову подається у письмовій формі.
3. Підписується заявником чи довіреною особою.
4. Дані про особу, що подає заяву.
5. Обґрунтування та предмет подання заяви про забезпечення позову.
6. Які дії слід вчинити, для забезпечення позов, з викладом обґрунтованих на те підстав.
7. Ціну позову.
8. Пропозиції щодо зустрічного забезпечення.
9. Інші відомості, які необхідні, для забезпечення позову.


Важливо знати, що якщо ви подаєте заяву про забезпечення позову до відкриття провадження у справі, то в цій заяві слід вказувати дані всіх учасників, які беруть участь у судовому процесі.

Зміст та форма заяви, що стосується арешту морського судна:


1. Найменування суду до якого подається справа.
2. Як і будь-який документ, заява про забезпечення позову подається у письмовій формі.
3. Підписується заявником чи особою, яка є відповідальною за морською вимогою.
4. Розмір та суть морської вимоги, що арештовується.
5. Найменування та відомості про судно, що арештовується.
Додаткові відомості, що додаються до заяви про забезпечення позову:
1. Вимоги: їх може бути одна чи декілька, з відповідним обґрунтуванням.
2. Квитанція про сплату судового збору.
3. Документи, що слід подати при поданні заяви про забезпечення доказів у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу чи третейського суду.

 

Подання заяви про забезпечення позову подається за правилами підсудності, встановленими ЦПК України, а саме:


- до подання позовної заяви (у цьому випадку, заявник має право пред’явити позов протягом десяти днів);
- одночасно з пред’явленням позову;
- після відкриття провадження у справі;
Заява про арешт морського судна подається не залежно від того, чи має такий суд юрисдикцію щодо розгляду по суті справи щодо морської вимоги, яка є підставою для арешту відповідно до того:
- до порту, де зареєстровано судно;
- місцеперебування морського порту;
- географічне місце судна;
- місце до якого прямує судно.


Справа, що розглядається міжнародним комерційним арбітражем чи третейським судом, подається до апеляційного суду, який має місцезнаходження арбітражу, третейського суду, відповідача або його майна на вибір заявника.

Зі змінами, які нещодавно відбулися, у даній темі забезпечення позову, слід зазначити досить нове поняття зустрічного позову та порядок його подання таке як зустрічне забезпечення. Зустрічне забезпечення – це забезпечення, яке суд може вимагати від особи, що подала заяву про забезпечення позову, забезпечити відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову. Дане забезпечення, використовується тільки у тому випадку, якщо подано заяву про забезпечення позову.


Розглянемо детально поняття «Зустрічне забезпечення»:


1. Зустрічне забезпечення використовується тоді, коли позивач немає зареєстрованого місця проживання чи майна на території України, в розмірі достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які спричинені забезпеченням позову, у тому випадку якщо відмовлено у позові. Також, якщо суду надійшли докази, що майновий стан чи інші дії позивача можуть ускладнити виконання рішення суду про відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені в результаті забезпечення позову, у випадку відмови у позові.
2. Таке забезпечення відбувається шляхом внесення на депозитний рахунок грошових коштів у розмірі, який визначає суд. Проте, у випадках, коли позивач з поважних причин не має таких коштів для внесення певної суми, то існують і інші випадки здійснення такого забезпечення, а саме:
- гарантія банку, поруки чи іншого фінансового забезпечення та ту суму грошових коштів або особу, що визначено судом, фінансової спроможності щодо якої суд нема сумнівів;
- інші дії, які визначені судом для усунення збитків та ризиків відповідача, які пов’язані із забезпеченням позову;
3. Відповідно до обставин справи, судом визначається розмір зустрічного забезпечення. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв’язку із забезпеченням позову.
4. Саме в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне забезпечення позову вирішується питання про застосування зустрічного забезпечення. Якщо судом вже застосовано заходи щодо забезпечення позову, ви можете подати клопотання про зустрічне забезпечення і такому разі, суд має вирішити це питання протягом десяти днів після подання такої заяви. Після постановлення ухвали,не пізніше наступного дня, копії такої ухвали направляються всім учасникам справи.
5. Строк надання зустрічного забезпечення визначається судом та не може перевищувати десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову або ухвали про зустрічне забезпечення, якщо інше не випливає зі змісту заходів зустрічного забезпечення.
6. Якщо особа, що подала заяву про застосування заходу забезпечення позову із застосуванням зустрічного позову, має протягом визначеного судом строку надати докази, що підтверджують надання зустрічного забезпечення.
7. Якщо особо, яка не виконує вимоги суду щодо зустрічного забезпечення у відповідний строк, суд скасовує ухвалу про забезпечення позову та про зустрічне забезпечення .
8. Ухвала про зустрічне забезпечення позову може бути оскаржена разом або окремо від ухвали про забезпечення позову.


На підставі вищесказаного, слід зробити висновки. В даній статті описані деякі моменти забезпечення позову. Проте більш детально, це питання розкрито в ЦПК України. З появою змін у законодавстві, виникає все більше питань, щодо подання, вирішення, написання, розгляду, скасування, форми та змісту заяви чи клопотання. Також при створенні того чи іншого документа, можливо впустити ту золоту частину, яка і буде важливою для справи. Проте, перед тим, як написати той чи інший документ, чи навіть розібратись і ньому, ви можете звернутись до нашої компанії за детальною консультацією. В результаті розгляду вашого питання, ми зможемо донести важливі моменти, які будуть відігравати важливу роль для вашої справи, а також за вашим бажанням зробити та подати документи за вас.

Майоров Василь, адвокат, к.ю.н. - 073-073-60-60
Або отримайте юридичну консультацію в коментарях до цієї статті

 

Для зручності, надаємо зразок заяви про забезпечення позову за новим процесуальним кодексом (заборона позасудового стягнення на предмет іпотеки Укрсоцбанк та Альфа-банк)

IMG 0172Зарічний районний суд м. Суми

 

Заявник : ________________
Адреса: ________________
РНОКПП ________________
Тел. _________________

Справа № _______________

 

 

ЗАЯВА

про забезпечення позову

 

       В провадженні Зарічного районного суду міста Суми знаходиться справа №_________ за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (далі ПАТ «Укрсоцбанк») до _________________ про стягнення заборгованості за кредитним договором та за зустрічним позовом ____________ до ПАТ «Укрсоцбанк», третя особа ________________ про визнання кредитного договору № _________ від 01.02.2007 року, договору іпотеки б/н від 01.02.2007 року, угоди №1 від 19.09.2008 року про зміни до іпотечного договору,  договору поруки №______________ від 01.02.2007 року недійсними.

Відповідно до ст. 149 ЦПК України суд  за  заявою  учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 ЦПК України заходів забезпечення позову. Забезпечення   позову  допускається  як до пред’явлення  позову, так і на  будь-якій  стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до п. 6 Постанови Пленуму ВСУ №9 від 22.12.2006 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» особам, які беруть участь у справі, має бути гарантована реальна  можливість  захистити  свої права при вирішенні заяви про забезпечення позову.

27.11.2017 року, мною до суду було подано зустрічну позовну заяву до ПАТ "Укрсоцбанк" про визнання кредитного договору № ___________ від 01.02.2007 року, договору іпотеки б/н від 01.02.2007 року, угоди №1 від 19.09.2008 року про зміни до іпотечного договору,  договору поруки №_____________ від 01.02.2007 року недійсними.

03.03.2018 року мною було отримано вимогу ПАТ «Укрсоцбанк» в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку», відповідно до якої у разі непогашення мною порушених зобов’язань у тридцятиденний строк з дня отримання вимоги, банком буде звернено стягнення на Предмет іпотеки (позасудовий порядок стягнення), а саме двокімнатну квартиру загальною площею _____ кв.м., житловою площею ____ кв.м., розташованої на адресою: ____ (копію вимоги додаю).

Оспорюваним іпотечним договором передбачено можливість відповідача у позасудовому порядку звернути стягнення на предмет іпотеки шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання забезпечених іпотекою зобов’язань в порядку, встановленому ст. 37 Закону України «Про іпотеку» (пп.4.5.3 договору), або шляхом продажу предмета іпотеки Іпотекодержателем від свого імені будь-якій особі-покупцеві на підставі договору купівлі-продажу в порядку, встановленому ст. 38 Закону України «Про іпотеку» (пп.4.5.4 договору).

Предметом заяви про забезпечення позову є те, що сьогоднішній день існує реальна ймовірність того, що доки я буду відстоювати свої порушені права в судовому процесі, на вказане вище нерухоме майно (квартиру) з боку відповідача буде звернено стягнення в позасудовому порядку.

У відповідь на вимогу про стягнення на предмет іпотеки, я відправив цінним листом заяву про застосування позовної давності на стягнення коштів та стягнення на предмет іпотеки.

Згідно з ч.2 ст.149 ЦПК України, забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно п.п.1,2,10 ч.1 ст. 150 ЦПК України, позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною вчиняти певні дії; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1-9 цієї частини.

Виходячи з вказаних норм, підставою забезпечення позову є обґрунтоване припущення заявника, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 року № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог.

Тому, на основі наведеного, існує необхідність у забезпеченні позову, оскільки, не забезпечення позову може призвести до утруднення виконання рішення суду у випадку задоволення зустрічних позовних вимог однак, дане забезпечення позову не перешкоджає первинному позивачу вирішувати питання стягнення кредитних коштів в судовому порядку.

             Захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності – заборона вчинення будь-яких дій щодо державної реєстрації (перереєстрації) права власності на нерухоме майно, що належить ____, а саме: на двокімнатну квартиру на 8 поверсі, загальною площею ____кв.м., житловою площею ____кв.м., що знаходиться на адресою: ____.

            Обгрунтування застосування такого заходу полягає у наступному:

Як вбачається з матеріалів цивільної справи № ____, в рамках якої із заявою про забезпечення позову звернувся заявник, предметом первісного позову є стягнення заборгованості за кредитним договором, а предметом зустрічного позову є визнання недійсним кредитного договору, визнання недійсним договору поруки, визнання недійсним договору іпотеки. 

Договір кредиту (кредитне зобов’язання) та договір іпотеки залежить один від одного, як основне зобов’язання та похідне зобов’язання! Оскільки при визнанні кредитного договору недійсним – іпотечне зобов’язання також автоматично стає недійсним. Вказане корреспондується зі ст 548 ЦКУ недійсне зобов'язання не підлягає забезпеченню. Недійсність основного зобов'язання (вимоги) спричиняє недійсність правочину щодо його забезпечення, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Висновок: кредитний договір та договір іпотеки мають однорідну природу та залежать один від одного!

З приводу права Позивача за зустрічним позовом подавати заяву про забезпечення позову:

Стаття 193. Зустрічний позов

 1. Відповідач має право пред’явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.
 2. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов’язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.
 3. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об’єднуються в одне провадження з первісним позовом.

 

Стаття 48. Сторони

 1. Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач.
 2. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.

Стаття 49. Процесуальні права та обов’язки сторін

 1. Сторони користуються рівними процесуальними правами.
 2. Крім прав та обов’язків, визначених устатті 43цього Кодексу:

3) відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

Враховуючи, що сторони користуються рівними процесуальними правами, то у позивача за зустрічним позовом виникає право за забезпечення позову!

            Ціну позову, про забезпечення якого просить заявник – позов немайнового характеру.

    Пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення – немає необхідності, оскільки пропущений строк позовної давності

У зв’язку з чим та в рамках судового розгляду справи, керуючись ст.ст.149 - 153 ЦПК України,-

ПРОШУ:

 

 1. Винести  ухвалу про забезпечення позову, шляхом заборони вчинення будь-яких дій щодо державної реєстрації (перереєстрації) права власності на нерухоме майно, що належить ____, а саме: на двокімнатну квартиру на 8 поверсі, загальною площею ____кв.м., житловою площею ____кв.м., що знаходиться на адресою: ____.

Додатки:

1.Копія вимоги  від 05.09.16 року на ___ арк.;

2.Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ____;

3.Квитанція про сплату судового збору на ___ арк.;

 1. Заява про застосування позовної давності з доказами відправлення (опис та квитанція) на ____арк.;
 2. Копія витягу на ____ арк.;
 3. Копія рішення Сумської міської ради ____на ___ арк...

«___»__________2018 р.                                     __________      

3                           

Banner - CTA V1

Back to top