Banner - CTA V2

Заява про позовну давністьЗа загальним правилом, позовна давність застосовується судом виключно за заявою сторони, як в письмовому вигляді, так і устно в суді першої інстанції. На наш погляд, доцільно подавати заяву саме в письмовому вигляді!

1. Без заяви сторони у спорі, позовна давність застосовуватися не може, оскільки можливість застосування позовної давності пов'язана лише з наявністю про це волі сторони. Суд самостійно не може застосувати позовну давність.


2. Заява про застосування позовної давності може бути подана лише під час розгляду справи в суді першої інстанції.


3. Заява про застосування строку позовної давності може бути подана в судових дебатах під час розгляду справи судом першої інстанції.


4. У випадку подання заяви про застосування строку позовної давності в судових дебатах, суд повинен постановити ухвалу про повернення для з'ясування обставин у справі та надання позивачу можливості надати відповідні пояснення.


5. Заява про застосування строку давності може бути подана лише стороною чи їх представниками.


6. Заява про застосування позовної давності одного з відповідачів не поширюється на позовні вимоги до інших відповідачів, в тому числі і при солідарній відповідальності.


7. У випадку, якщо відповідач не знав про судовий процес або не був належним чином повідомлений про дати розгляду справи судом першої інстанції і, таким чином, був позбавлений можливості реалізувати свої права, передбачені ч. 3 ст. 267 ЦК України, відповідач не позбавлений можливості подати заявупро застосування строку давності в суді апеляційної інстанції.


8. Заява про застосування позовної давності може бути також розглянута в апеляційному суді, якщо вона подана під час розгляду справи в суді першої інстанції.


9. Закон не вимагає певної форми подання Заяви про застосування позовної давності письмової чи усної, зробленої в ході судового засідання.

 

10. У випадку подання усної заяви про застосування строку позовної давності, необхідно чітко та вголос викласти її зміст та вимагати занесення стислого змісту цієї заяви до журналу судового засідання.

 

11. У випадку стягнення боргу за договором про надання споживчого кредиту у порядку Закону України «Про захист прав споживачів», а також враховуючи зміст п. 7 ч. 11 ст. 11 цього Закону та Рішення КСУ від 10.11.2011 № 15-рп2011, відповідачі повинні подавати заяву про застосування строку давності для її застосування судом (постанова ВСУ від 20.11.2013 № 6-126цс13 та п. 31 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від 30 березня 2012 року «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» у редакції від 07.02.2014).


13. У випадку направлення судом касаційної інстанції справи на новий розгляд до суду першої інстанції або до апеляційної інстанції, заява про застосування позовної давності може подаватись на загальних підставах у будь-яких випадках в суді першої інстанції.

Banner - CTA V1

Back to top