Banner - CTA V2

скасування виконавчого зборуВ судовій практиці є підстава звільнення від виконавчого збору у випадку, коли боржник самостійно та добровільно виконав рішення суду про стягнення боргу, а відповідно, виконавець за певний термін не вчиняв виконавчих дій.

Враховуючи велику завантаженість на державних виконавців та бажання боржника погасити борг без виконавчого збору та зняття арешту з майна, варіант звільнення боржника від виконавчого збору є реальним.

ВСУ у справі No6-785цс15 від 6 липня 2015р зробив висновок, що право на стягнення виконавчого збору не виникає, при умові, що боржник самостійно виконав рішення суду, а виконавець не здійснив жодних виконавчих дій, а тільки виніс постанову про відкриття провадження та стягнення виконавчого збору.

Інша постанова ВГСУ по справі No20/48 від 12.01.2016 вказує на те, щоб стягнути виконавчий збір не достатньо винести тільки постанову, а необхідною умовою є вчинення фактичних дії.

Крім цього, ч. 3 ст. 27 зазначеного закону передбачено, що у разі отримання документального підтвердження про повне виконання рішення боржником до початку його виконання державний виконавець закінчує виконавче провадження. Виконавчий збір та витрати, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій, у такому разі з боржника не стягуються.

Що таке виконавський збір і як його уникнути?

Виконавчий збір є санкцію штрафного характеру, тобто покладення на боржника обов'язку виконати виплату в якості міри його відповідальності.

Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься у разі невиконання боржником вимог виконавчого документа , в тому числі невиконання боржником вимог виконавчого документа, що підлягає негайному виконанню, протягом 24 годин з моменту отримання копії постанови виконавця про порушення виконавчого виробництва.

При цьому обов'язковою умовою є повідомлення боржника про порушення стосовно нього виконавчого провадження, а документи, що підтверджують факт його повідомлення, долучаються до матеріалів справи.

В силу вимог Закону для винесення постанови про стягнення збору виконавець встановлює наявність наступних обставин:

- закінчення строку, встановленого боржнику для добровільного виконання вимог виконавчого документа;

- документальне підтвердження факту отримання боржником постанови про відкриття виконавчого провадження або відмови від його отримання;

- вимоги виконавчого документа боржником не виконано;

- боржником не представлені докази того, що виконання неможливо було внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин.

У постанові про стягнення виконавчого збору в обов'язковому порядку повинна бути вказана наступна інформація:

 • Повне найменування підрозділу судових виконавців і їх адресаю
 • Дата винесення постанови.
 • Посада, ПІБ хто виніс постанову, а також його підпис.
 • Найменування і номер виконавчого провадження.
 • Питання, щодо якого винесено постанову.
 • Підстави прийнятого рішення з посиланням на закони та інші нормативні правові акти.
 • Рішення, яке було прийнято – а також сума стягнення.
 • Реквізити для оплати.
 • Порядок оскарження постанови.
 • Постанова повинна бути затверджена підписом старшого судового виконавця і містити мокру печатку даного підрозділу.

Способи сповіщення боржника:

- Поштовою кореспонденцією з зворотним повідомлення.
- Факс, телеграма, телефонограма, СМС
- Особистий виїзд за місцем проживання боржника


У кожному разі є свій порядок дії, боржник вважається належно повідомленим якщо він відмовився прийняти поштову кореспонденцію, в такому випадку робиться відмітка про відмову від одержання.

Як не платити виконавчий збір – підстави для звільнення

Як ми вже сказали вище виконавський збір призначається у разі невиконання рішення суду без поважних на те причин. Але бувають винятки, які не завжди знають боржники в силу своєї юридичної неграмотності, ну а судовим виконавцям це просто невигідно. Чому? Відповідь лежить на поверхні – на жаль дана міра перетворилася на звичайний «показник роботи», чим більше стягнуто виконавчого збору, тим краще працює судовий виконавець.

Боржник звільняється від даної міри покарання, лише у разі поважної причини і надання неспростовних доказів судового пристава – виконавця. До таких причин можна віднести:

 • непереборна сила (якщо добровільним виконанням перешкоджала надзвичайна обставина);
 • надання боржникові відстрочки, розстрочки виконання вимог виконавчого документа.
 • Обставин зачіпають суспільне життя (воєнні дії, страйки).

Чи вважатиметься «непереборною силою» захворювання боржника? Тут все досить складно відповісти однозначно на це питання неможливо. Захворювання не вважається непереборною силою і ставитися до такого поняття як – випадок (казус). Та й саме захворювання може бути різним за ступенем тяжкості і загрозу життю людини.

Важке фінансове становище боржника також не є «непереборною силою», але в деяких випадках (якщо все-таки він зробив необхідні кроки для виконання) суд може зменшити суму збору.

Надання відстрочки або розстрочки виконання судових актів – як спосіб уникнути платити виконавський збір, досить ефективна міра, до якої дуже рідко звертаються боржники. При цьому треба врахувати, що боржник повинен не просто подати заяву в суд, але і вчасно (протягом добровільного строку) оповістити про це судового виконавця з наданням відповідних доказів.

Banner - CTA V1

Back to top