Banner - CTA V2

IMG 0173Тепер виграти суд з Приватбанком досить реально, оскільки відповідно до Постанови Великої Палати Верховного Суду, яка розглянула справа № 342/180/17 та зазначила, що позичальник не підписував відповідні правила, а від так, банк не має право нараховувати проценти та неустойку, а позичальник зобов'язаний повернути лише тіло кредиту. Позичальник, фактично виграв суд у Приватбанка.

Вказана практика, яка стосуються суду з Приватбанком дуже важлива для позичальника, оскільки остаточно підтвердила позицію, що:
- Позичальник не підписував Правила кредитування;
- Правила кредитування Приватбанка не є договором приєднання;
- Приватбанк не має право нараховувати проценти та неустойку з моменту, коли позичальник отримав кредит;
- Сторони не погодили процентну ставку, строк позовної давності, розмір неустойки;
- Позичальник зобов'язаний повернути лише непогашене тіло кредиту;
- Умови та Правила кредитування постійно змінюються та не зрозумілі позичальнику;
- У заяві позичальника відсутні істотні умови договору;

Якщо у вас суд з Приватбанком, вам необхідно подати додатковий відзив, заперечення, або додаткові пояснення. Якщо у вас заочне рішення суду про стягнення Приватбанком кредиту, необхідно подати заяву про перегляд заочного рішення. Якщо у вас апеляція, яка не вступила в силу, необхідно подати касаційну скаргу на рішення суду та прикласти нову судову практику. Якщо у вас рішення суду з Приватбанком вступило в силу та ви пропустили строки на оскарження, необхідно домовитись з Приватбанком, як правило, ми можемо домовитись з Приватбанк щодо списання до 80 відсотків кредиту.

  Mayorov V1 1 ua

Велика Палата Верховного Суду встановила (витяг з рішення):

1. Оскільки умови договорів приєднання розробляються банком, тому повинні бути зрозумілі абсолютно усім позичальникам, а також обов'язково доведені до їх відома, у зв`язку із чим банк має довести, що під час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не змінені.

2. У заяві позичальника від 18 лютого 2011 року процентна ставка та розмір неустойки не встановлено та не зазначений.

3. Крім того, у цій заяві, підписаній сторонами, відсутні умови договору про встановлення відповідальності у вигляді неустойки за порушення кредитного зобов`язання. Крім того, досить часто зазначається подвійна неустойка, що суперечить законодавству.

4. При цьому, матеріали справи не містять підтверджень, що саме ці Витяг з Тарифів та Витяг з Умов розуміла відповідачка та ознайомилася і погодилася з ними, підписуючи заяву-анкету про приєднання до умов та Правил надання банківських послуг ПриватБанку, а також те, що вказані документи на момент отримання відповідачкою кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати процентів за користування кредитними коштами та щодо сплати неустойки (пені, штрафів), та, зокрема саме у зазначеному в цих документах, що додані банком до позовної заяви розмірах і порядках нарахування.

5. Крім того, роздруківка із сайту позивача належним доказом бути не може, оскільки цей доказ повністю залежить від волевиявлення Приватбанка.

6. Суд вважає, що неможливо застосувати до вказаних правовідносин правила частини 1 ст. 634 ЦКУ за змістом якої - договором приєднання є договір.

7. Таким чином, при відсутності конкретних запропонованих позичальнику Умов та правила банківських послуг, відсутність у анкеті-заяві домовленості сторін про сплату відсотків за користування кредитними коштами, пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту, надані банком Витяг з Тарифів та Витяг з Умов не можуть розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до укладеного із відповідачкою кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджують вказаних обставин.

8. З урахуванням необхідності захисту споживача у кредитних правовідносинах, суд зауважує, що позичальник не може ефективно здійснити свої права та бути проінформованим про умови кредитування, який укладений у вигляді заяви про надання кредиту та Умов та правил надання банківських послуг, оскільки Умови та правила надання банківських послуг це значний за обсягом документ, що стосується усіх аспектів надання банківських послуг та потребує як значного часу, так і відповідної фахової підготовки для розуміння цих правил.

Таким чином, Відповідач зобов'язаний повернути лише тіло кредиту, строк позовної давності по якому пройшов.

PRIVAT

Banner - CTA V1

Back to top