Banner - CTA V2

В цій статті ми більш детально обговоримо оновлені поняття українського законодавства в сфері діяльності господарських товариств, а саме про «корпоративні договори» та «безвідкличну довіреність».

Саме ці нововведення обіцяють нам нові перспективи у вирішенні проблемних питань які досить часто виникають між учасниками товариства.

Korotya Анна укр

Що ж таке корпоративний договір ? За новим законодавством корпоративний договір це такий договір за яким встановлюється порядок відповідно до якого учасники товариства будуть реалізовувати свої права та обов’язки, зокрема, щодо питань які стосуються купівлі або ж продажу частки в статутному капіталі, а також визначатиме випадки, коли таке право або обов’язок виникатиме. Вказаний договір надає учасникам товариства нові можливості у вирішенні питань які так чи інакше виникають в процесі управління товариством та розподілу прибутку.

Щодо форми такого договору то він повинен вчинятися у письмовій формі, окрім цього такий договір не підлягає державній реєстрації та нотаріальному завіренню, проте справжність підписів учасників (засновників ) товариства, які фізичними особами засвідчується у встановленому порядку. Сторонам такого договору важливо знати, що будь-яка інформація визначена безпосередньо у змісті корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційною.

Що стосується строку укладання такого договору, то він може укладатися сторонами як на визначений строк, так і безстроково та починає діяти з моменту визначеному в такому договорі.

Досить важливою умовою корпоративного договору є те, що предметом такого договору не може бути зобов’язання сторони цього договору голосувати за вказівкою органів управління товариства. У випадку якщо учасник входить до складу органів управління товариства та одночасно є стороною корпоративного договору така заборона не встановлюється.

Окрім цього зауважимо, що умови договору які суперечать чинним вимогам закону, що регулюють поняття корпоративного договору є нікчемними.

Корпоративний договір є обов’язковим лише для його сторін, таким чином порушення умов договору сторонами, не має наслідком визнання недійсним рішення загальних зборів учасників.

Слід зауважити, що ніякий майновий еквівалент за укладання такого договору законом не передбачено, і він є повністю безвідплатним.

Законом передбачені наступні обов’язки, які покладаються на сторони корпоративного договору:

- голосувати безпосередньо на зборах учасників (засновників) товариства у спосіб передбачений корпоративним договором;

- погоджувати придбання або відчуження частки за наперед визначеною ціною ;

- до настання певних обставин, які передбачені таким договором утримуватися від відчуження часток;

- вчиняти інші дії, що пов’язані з управлінням товариством з обмеженою відповідальністю, його припиненням або виділом з нього нової юридичної особи.

Тобто, аналізуючи обов’язки, які покладаються на сторони за договором, можна зробити висновок, що нововведення допоможуть значно ефективніше регулювати корпоративні спори, які досить часто виникають між учасниками (засновниками ) товариства.

З метою уникнень непорозумінь та підтасовок законодавець встановлює, що договір укладений стороною корпоративного договору на порушення діючого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення.

Серед нововведень закону, абсолютно нове поняття «безвідклична довіреність ».

Безвідклична довіреність видається для виконання або ж забезпечення виконання зобов’язань учасників, які виникли внаслідок укладання корпоративного договору, зокрема щодо права на частку в статутному капіталі або повноважень учасника. Така довіреність повинна бути нотаріально завірена, припиняється вона у разі припинення зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана. Додатково слід підкреслити, що довіритель за такою довіреністю може зазначити в безвідкличній довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або її скасування можливе лише у випадках, передбачених у такій довіреності.

Не зважаючи на такі позитивні зміни, пов’язані з регулюванням корпоративних відносин, не слід забувати і про можливі прогалин в законі та спекуляції з боку інших сторін договору, тому аби максимально правильно укласти корпоративний договір пропонуємо вам звертатися до нашої команди ЮК «Майоров, Нерсесян та партнери» для більш детальної консультації".

Mayorov V1 1 ua

Banner - CTA V1

Back to top