Banner - CTA V2

"Пільги не для Вас..."

 

На сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, прийнято цілий ряд законів та соціальних програм, зокрема, закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 р. № 2998-ХІІ, Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 р. № 1089, Указ Президента України від 29.03.2001 р. № 221 «Про додаткові заходи в реалізації молодіжної житлової політики» постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2000 р. № 885 «Про організацію житлового кредитування населення України», постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 р. № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла».

Відповідно до п. 30 постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 р. № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та диноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» в якій зазначено, що: «Позичальник який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми зобов'язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом…».

Таким чином виникає наступне запитання, чи має така сім’я (яка є позичальником та отримала кредит відповідно до умов та положень постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 р. № 584), право на зазначену в постанові № 584 пільгу, якщо малолітня дитина не була зачата і народжена у шлюбі, не походить від подружжя а лише знаходиться на вихованні та спільно проживає з сім’єю Позичальника?

Відносини, що виникають між прийомними батьками і прийомними дітьми регулюються відповідно до Сімейного кодексу України та «Положення про прийомну сім’ю», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002р. № 565 (далі - Положення).

Згідно п. 1 ст. 256? Сімейного кодексу України прийомними дітьми вважаються – діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї.

У ч.3 п. 2 Положення вказано, що прийомна дитина приймається в сім’ю – до досягнення нею повноліття (18 років) або ж до закінчення ними навчання, але не пізніше 23 років.

Оскільки, сімейних правовідносин між прийомними батьками і прийомними дітьми не виникає і за вихованцями зберігається статус дитини-сироти, або дитини позбавленої батьківського піклування, то така сім’я (Позичальники) не має право на пільгу, зазначену в п. 30 Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001р. № 584.

Можливо наша країна, рухаючись в напрямок правової, демократичної держави, зверне увагу на існуючі проблеми в суспільстві в даній сфері суспільних правовідносин та піде на зустріч прийомним сім’ям, що виховують дітей які позбавлені батьківського піклування, та влаштовані на виховання та спільне проживання до такої сім’ї, шляхом внесення відповідних змін в законодавство України.

 

Banner - CTA V1

Back to top