Banner - CTA V2

 

З 01.01.2013 р. почали діяти норми 265 статті Податкового кодексу України. Сьогодні громадяни занепокояні питанням: Невже мені також прийдеться сплачувати за мої 25 кв.м. житла? Як мені сплачувати податок? Як він розраховується? та ін.

А тому, щоб надати можливість населенню, особам, які мають у власності певні види нерухомого майна самостійно визначитись та зрозуміти з даною новелою у законодавсті, я постараюсь надати роз'яснення. В даній статті мова іде виключно про фізичних осіб (юр.особи - це інша пісня).

Головне: Податок сплачується за ЖИТЛОВУ ПЛОЩУ (а не за загальну площу, як багато хто вважає).

У відповідності до Податкового кодексу України (надалі - ПКУ), Фізичні особи - є платниками податку на об’єкти житлової нерухомості що належить їм на праві власност.

Так, ст. 265.3.2. ПКУ зазначає, що База оподаткування (житлова площа) об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється  органом державної  податкової  служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,  що безоплатно надаються  органами
державної реєстрації прав на нерухоме майно.

У разі наявності у Товариства кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.

І. Ставка податку

Ставка податку встановлюється відповідно до рішень сільських, селищних, міських рад з розрахунку за 1 кв.м. житлової площі:
•    для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м., та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м., ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
•    для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м., та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  звітного (податкового) року.

ІІ. Порядок обчислення суми податку

Згідно до ст. 265.7.1. ПКУ, обчислення суми податку з об'єктів  житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.

Стаття 265.7.2. ПКУ вказує, що податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає  сплаті, та  платіжні  реквізити  надсилаються  органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня  звітного  року  за  формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця,  в якому  виникло  право  власності  на  такий об'єкт.  Орган  державної  податкової  служби  надсилає  податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

Органи державної реєстрації прав на нерухоме  майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб,  зобов'язані до 15 квітня року,  в якому набрала чинності ця стаття,  а  в наступні роки щоквартально,  у 15-денний строк після закінчення  податкового  (звітного)  кварталу  подавати органам державної податкової  служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта  нерухомого  майна станом на перше число   відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ст. 265.7.4.).

ІV. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

V. Строки сплати податку

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується фізичними особами - протягом  60  днів  з  дня  вручення податкового повідомлення-рішення.

VІ. Пільги із сплати податку

Стаття 265.4. ПКУ зазначає, база оподаткування об'єкта житлової нерухомості,  що перебуває  у  власності  фізичної  особи  -  платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. м.;

б) для житлового будинку - на 250 кв. м..

Таке зменшення  надається  один  раз  за  базовий  податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник  податку  зареєстрована  в установленому законом порядку,  або за вибором такого платника  до
будь-якого  іншого об'єкта житлової нерухомості,  який перебуває в його власності.

Приклад: 1.Якщо Житлова площа Вашої квартири складає 100 кв.м., то Вам не прийдеться сплачувати податок на житло, оскільки Вам вже надано пільгу ( - 120 кв.м., тобто 100 кв.м. - 120 кв.м. = - 20 кв.м.).

Приклад: 2. Якщо Житлова площа Вашої квартири складає 135 кв.м., то Вам прийдеться сплачувати податок на житло, а саме за 15 кв.м., тобто (135 кв.м. - 120 кв.м. = 15 кв.м.).

Ваша основна задача: Чекати. За місцем знаходження (зареєстрованого) Вашого майна від податкової служби - податкове повідомлення - рішення, та уразі згоди із визначеною в ньому інформацією - оплатити його. Хай щастить!

 

 

Banner - CTA V1

Back to top