Banner - CTA V2

У відповідності до термінів та визначень, що містяться у правилах користування електричною мережею, затверджених Постановою НКРЕ за № 28 від 31.07.1996 р. «технологічні електричні мережі - сукупність електроустановок з усією інфраструктурою, у тому числі внутрішньобудинкові електричні мережі, системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв'язку, що призначені для перетворення, передачі та/або розподілу електричної енергії, що належать основному споживачу і використовуються для передачі електричної енергії для власного споживання та/або субспоживачам, а також для транзиту електричної енергії в мережі електропередавальної організації».

У разі завдання власнику електричних мереж збитків, що були заподіяні іншою особою, зокрема і при дорожньо-транспортній пригоді, визначення сум завданих збитків повинно здійснюватися виключно у встановленому законодавством порядку.

Так, у ч. 2 «Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. за № 116 вказано, що: «Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки. У разі визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі, розмір збитків визначається відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України».

Кабінет Міністрів України своєю постановою за № 1891 від 10.12.2003 р. «Про затвердження методики оцінки майна» (надалі - Постанова № 1891), установив порядок визначення розміру збитків завданих суб'єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі.

Пункт 104 Постанови № 1891 зазначає, що «Визначення розміру збитків здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки. У разі коли державний орган або орган місцевого самоврядування є замовником проведення такої оцінки, виконавець оцінки обирається на конкурсних засадах в порядку, що встановлюється Фондом державного майна».

Пункт 2 Постанови № 1891 зазначає, що «незалежна оцінка - визначення певного виду вартості майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання за договором із замовником».

Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України» від 12.07.2001 р. за № 2658, «Суб'єктами оціночної діяльності є суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону».

Отже, у відповідності до діючого законодавства, визначення розміру збитків, завданих суб’єкту господарювання з державною часткою в статутному капіталі, здійснюється відповідним суб’єктом оціночної діяльності на підставі укладеного договору.
Однак слід відмітити, що при вирішенні питань стосовно порушення кримінальних справ органами внутрішніх справ відносно осіб, які скоїли викрадення товарно-матеріальних цінностей, органу дізнання або слідства, попередньо надається довідка про балансову вартість викраденого майна із урахуванням його зносу з послідуючим вирішенням питань щодо проведення незалежної оцінки з визначення розміру завданих збитків.

Керуйтесь даним порядком при визначені розмірів нанесених збитків, і сумніву у відповідних осіб не повинно виникати. Удачі.

Banner - CTA V1

Back to top