Banner - CTA V2

NaturalMonopolyВсьому світовому бізнесу давно зрозуміло, що без реклами - "грати" не можна. Дана стаття фактично допоможе двом сторонам у даних правовідносиинах: 1 - Рекламодавцю, а саме використання чудового становища розповсюджувача реклами; 2 - Розповсюджувачу реклами, який фактично користується монопольним становищем на ринку та може мати додатковий прибуток. ОТЖЕ розглядаємо можливості.

Розглянемо приклад енергопостачальної організації:

Для отримання можливого додаткового прибутку та раціонального використання зворотної сторони рахунка побутового споживача, ПАТ "Вінницяобленерго" на договірних засадах має право надавати даний вид послуг з обов’язковим дотриманням визначених законом особливостей, виходячи з наступного:

ПАТ "Вінницяобленерго" займає монопольне становище у Вінницькій області на ринку постачання та продажу електричної енергії як фізичним так і юридичним споживачам та є суб’єктом природної монополії.

Відповідно до ЗУ «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682, «Суб'єкт природної монополії - є суб'єктом господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності, який виробляє (реалізує) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії».

Сферою діяльності ПАТ "Вінницяобленерго" є передача електричної енергії магістральними електричними  мережами, розподіл електричної енергії та її продаж.

Вказана сфера діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» підлягає ліцензуванню відповідно до закону, а тому Товариство є – ліцензіатом.

Указом Президента України 14.03.1995 р., було утворено Національну комісію регулювання електроенергетики України (НКРЕ) що є Державним органом та здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.

Постановою НКРЕ від 11.09.2006 р. № 1182 «Про затвердження Порядку встановлення вимог до ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу, з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності» що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.09.2006 р. за № 1076/12950 (надалі - Порядок), встановлені певні вимоги, виконання яких при провадженні інших, крім ліцензованих, видів господарської діяльності сприятиме уникненню економічних ризиків для ліцензованої діяльності та захисту прав споживачів. Контроль за дотриманням встановлених вимог здійснює НКРЕ.

Даний порядок поширюється на ліцензіатів, які провадять або мають намір провадити інші, крім ліцензованих, види господарської діяльності та визначає:

1. Перелік документів, які надаються до НКРЕ для розгляду питання встановлення вимог до ліцензіатів щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності

2. Процедура розгляду заяви;


3. Підстави для відмови в установленні вимог до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності;4. Перегляд рішення НКРЕ про встановлення вимог до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності.5. Заява про встановлення вимог до ліцензіата щодо провадження інших, крім ліцензованого, видів господарської діяльності.

Таким чином, порядок звернення та отримання ПАТ "Вінницяобленерго" такого дозволу - відповідного рішення від НКРЕ, повинно відбуватися з урахуванням вимог даного Порядку.

Зворотна сторона рахунку побутового споживача відповідно до ЗУ «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96 (надалі - Закон) є рекламним засобом, що використовується для доведення реклами до її споживача.

Споживачами реклами – є невизначене коло осіб на яких спрямовується реклама.

Розповсюджувачем реклами - є особа, яка здійснює розповсюдження реклами, а рекламодавець це - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.

Особливості та порядок рекламування певного виду товару, робіт та послуг визначені даним Законом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у цій сфері.

При запровадженні даної діяльності слід також враховувати вимоги що визначені Податковим законодавством, Цивільним кодексом України, особливості бухгалтерського обліку щодо можливих витрат та одержаних прибутків а також інших встановлених законами України вимог.

Надання послуг з даного виду діяльності повинно відбуватися на підставі договору (змішаного договору), що укладається між ПАТ "Вінницяобленерго" та рекламодавцем, в якому передбачити порядок виготовлення реклами, порядок її розповсюдження тощо.

Таким чином, правовими підставами для ПАТ "Вінницяобленерго", в установчих документах якого діяльності з надання рекламних послуг не передбачено, щодо надання рекламних послуг на рекламному засобі (зворотна сторона рахунку побутового споживача) є:


1. Рішення НКРЕ з питання встановлення вимог до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності, яке приймається та оформляється на відкритому засіданні НКРЕ.2. Договір щодо надання рекламних послуг, який підписується ПАТ "Вінницяобленерго" з рекламодавцем, з обов’язковим визначенням особливостей умов надання таких рекламних послуг та порядку розрахунків із розповсюджувачем реклами.

Враховуючи особливості та можливості ПАТ "Вінницяобленерго" по доведенню до кожного споживача реклами рекламодавця, запровадження даного виду діяльності для ПАТ "Вінницяобленерго" так і для рекламодавця є економічно та фінансово доцільним для обох сторін.

 

Успіхів Вам та вдалих контрактів.

Banner - CTA V1

Back to top