Banner - CTA V2

yurydychniy_dogovirПрацівники, довіряючи своїм роботодавцям, погоджуються продовжувати працювати без отримання заробітної плати, без укладення трудових договорів, контрактів, без отримання простих соціальних пільг та гарантій захисту, які є Законним правом будь-якої особи.

Але мало хто із працівників задумується саме про наслідки які можуть виникнути, якщо він з надією на отримання заробітної плати, продовжує працювати без укладення трудового договору чи контракту зі своїм роботодавцем.

Чинне трудове законодавство не регулює відносини працівника який пропрацював на роботодавця без оформлення відповідних договірних відносин. Отже фактично Ви не є працівником, а особа на яку Ви пропрацювали не є роботодавцем. Як би прикро це не звучало але Ви відпрацювали «за дякую».

Перейдемо до поняття Трудового договору, яке визначено Кодексом законів про працю, отже трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Запам’ятайте, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Отже, якщо не було підписано трудовий договір (контракт), у Вашого роботодавця відповідно й не виникає обов’язку перед Вами щодо виплати заробітної плати!

Кодекс законів про працю не регулює трудові відносини між працівником та роботодавцем, якщо не було укладено трудового договору (контракту).
Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить жодної інформації щодо притягнення особи (власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації незалежно від форм власності), яка не уклала трудового договору із працівником до адміністративної відповідальності.
Кримінальний кодекс України також не містить такої інформації, натомість в ньому йдеться про безпідставну невиплату заробітної плати, грубе порушення законодавства про працю, грубе порушення угоди про працю та притягнення до відповідальності таких осіб які це допустили.

Якщо ми говоримо про судовий порядок розв’язання даного спору, то він є малоперспективним. Виклик свідків, встановлення ще якихось фактів не дасть бажаного результату, оскільки суду легше буде приймати рішення на підставі наявних у судовій справі письмових матеріалів. А звертатися до суду із позовною заявою, не підкріплюючи свої аргументи відповідними фактами та доказами – є сумнівною та малоперспективною справою.

Розібратися із трудовим Законодавством, не попасти на «гачок», захистити своє право до моменту його порушення, та запобігти втраті Ваших нервів, часу та здоров’я реально. Аби уникнути небажаного результату на настанню подій які можуть мати негативні наслідки, раджу звернутися за консультацією до експерта, який пояснить Вам всі нюанси щодо Вашого правильного працевлаштування, звільнення, отримання заробітної плати, надання відпусток тощо.

Banner - CTA V1

Back to top