Banner - CTA V2

prava_spojivacha

Не всім напевно відомо, що кожен день ми практично стаємо споживачами, а ще меншим відомо що він має право на відшкодування завданих нам збитків неякісним товаром, наданих послуг тощо.

Отже виходячи, із даної ситуації необхідно звернутися в першу чергу до Основного закону. Частина 3 статті 42 Конституції України вказує про те, що Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. Як відомо, норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Таким чином, якщо Ви стали «жертвою» неякісного товару, Вам необхідно провести експертні дослідження у відповідних Державних чи то приватних експертних службах. Якщо буде встановлено не відповідність придбаного або використаного Вами товару встановленого стандарту якості для певного виду товару тієї торгової марки яка реалізовує Вам свій товар, то у Вас є всі підстави позиватися до виробника такого товару. Зрозуміло що дана процедура захисту своїх прав та відшкодування збитків є довго триваючою та не зовсім може виявитися вигідною для Вас, але якщо мова йде про ступінь тяжкості ушкодженого Вам здоров’я то чому б і ні?
Так само й Цивільний Кодекс України у статті 293 зазначає, що фізична особа має право на безпечні для неї продукти споживання (харчові продукти та предмети побуту). Отже виходить що закон нас захищає!Закон України «Про захист прав споживачів» говорить про те, що 3. Вимоги до продукції щодо її безпеки для життя, здоров'я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища встановлюються нормативними документами. Щодо окремих груп продукції зазначені вимоги встановлюються законами та іншими нормативно-правовими актами. 
А тепер увага: На товари, що ввозяться на територію України, повинен бути передбачений законодавством документ, який підтверджує їх належну якість. Отже виходить, що якщо на придбаний (використаний) Вами товар відсутній такий документ що підтверджує відповідну якість товару-у Вас є всі підстави позиватися (мати претензії) до юридичної особи, яка Вам його продала.

 

Вірний шлях – є Ваше звернення безпосередньо до служби захисту прав споживачів у м. Черкаси (18008; м. Черкаси, вул. Крупської, 56).
Розглянемо деякі юридичні тонкощі. Пункт 1 статті 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» передбачено, що безпека продукції - це відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції.
Згідно статті 6 цього Закону продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію.

Продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов'язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції. 
Відповідно до частини 1 статті 15 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

Згідно частини 7 статті 15 цього Закону у разі коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробника (виконавця, продавця) спричинило: 1) придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві властивостей, - споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків; 2) неможливість використання придбаної продукції за призначенням - споживач має право вимагати надання у прийнятно короткий, але не більше місяця, строк належної інформації. Якщо інформацію в обумовлений строк не буде надано, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків; 3) заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну споживача - споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги, передбачені статтею 16 цього Закону, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором.

Збитки, завдані споживачеві недобросовісною рекламою, підлягають відшкодуванню винною особою у повному обсязі. 
Продавець не звільняється від відповідальності у разі неодержання ним від виробника (імпортера) відповідної інформації про товар.
Під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про продукцію чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристики продукції, яку він придбаває.

Отже, товар чи послуги, що продаються та надаються Вам магазином, салоном мають бути безпечними, а користувач (споживач) в свою чергу має право на отримання повної інформації, що стосується відповідної послуги.

Таким чином, існує ціла низка обов’язкових до вчинення Вами дій, які необхідно виконати для того, щоб в подальшому мати претензії до таких осіб. Ситуації насправді є різними і необхідно виходити із конкретного випадку, тому й позиватися можна буде: на виробника, на продавця (магазина), на консультанта, який не правильно підібрав косметику, на перевізника, тому й відшкодування моральних та матеріальних збитків є цілком реальним.

Banner - CTA V1

Back to top