Banner - CTA V2

zvilnennyaЗвільнення до закінчення строку договору

Так виходить, що працюючи у підприємців за строковим трудовим договором, мало хто знає як реалізувати своє право на звільнення до закінчення терміну договору за власним бажанням.
Тому до Вашої уваги нижче представлені практичні рекомендації що стосуються даного питання.

Отже, кодекс законів про працю Україну (далі - КЗпП України) визначає, що трудовий договір може бути:

 1. безстроковим, що укладається на певний строк;
 2. на певний термін, встановлений за погодженням сторін;
 3. укладений на час виконання певної роботи. 

Строковий трудовий договір може бути розірваний у зв'язку із закінченням строку, (крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не зажадала їх припинення (п. 2 ч.1 ст. 36 КЗпП України), а також після закінчення - по угодою сторін (п. 1 ч.1 ст. 36 КЗпП України).

Крім того, строковий трудовий договір може бути розірваний достроково на вимогу працівника за наявності поважних причин, передбачених ст.ст. 38, 39 КЗпП України. Всі вони об'єднані однією загальною ознакою - неможливістю для працівника продовжувати роботу, за таких обставин:

 • В разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором;
 • Порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору;
 • Переїзд на нове місце проживання;
 • Переведення чоловіка або дружину на роботу в іншу місцевість (населений пункт);
 • Вступ до навчального закладу;
 • Неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
 • Вагітність;
 • Догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною - інвалідом;
 • Догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи;
 • Вихід на пенсію;
 • Прийом на роботу за конкурсом.

Стаття 38 КЗпП України зобов'язує роботодавця звільнити працівника у строк, про який просить працівник, також за наявності інших поважних причин. Які причини можна визнати поважними - це повинно вирішуватися в кожному конкретному випадку.

У всіх інших випадках працівник зобов'язаний працювати до закінчення терміну договору. У разі розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника (за наявності зазначених вище обставин) строк для попередження про це роботодавця не встановлений. Тобто, працівник не зобов'язаний попереджати підприємця про свої наміри розірвати договір за два тижні, як це передбачено при звільненні за власним бажанням.

Договір повинен бути розірваний у строк, про який просить працівник. При цьому слід звернути увагу на те, що безпідставне припинення працівником виконання своїх обов'язків до закінчення строкового трудового договору є порушення трудової дисципліни і може стати причиною звільнення за ст. 40 КЗпП України, наприклад, за прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.

Отже, за відсутності у вас вказаних вище поважних причин, що обумовлюють неможливість продовжувати роботу, достроково розірвати строковий трудовий договір ви можете у випадку, якщо домовитеся про це з роботодавцем, тобто за угодою сторін.

Спори про дострокове розірвання трудового договору вирішуються в загальному порядку, встановленому для трудових спорів.

Пам'ятайте про те, що якщо Ви збираєтеся своєму роботодавцеві покласти на стіл заяву про своє звільнення, то краще це зробити через:

 1. Канцелярію (співробітник якої в обов'язковому порядку повинен поставити на вашому примірнику заяви відмітку про прийняття від Вас такої заяви (дата, підпис, посада особи яка прийняла від Вас заяву).
 2. Якщо нікому віддавати Вашу заяву, необхідно надіслати її поштою цінним листом з описом вкладення на адресу Вашого роботодавця.

В іншому випадку, я можу з упевненістю сказати, що Ви не подавали своєму роботодавцю такої заяви, тому що у Вас відсутні на руках факти, які доводять подачу Вами такої заяви. І повірте мені, вже я то знаю про що говорю, так як доводилося захищати права працівників в судовому порядку і доводити в суді протилежне, що й вдавалося вирішити питання в бік людей, які звернулися до мене за таким видом юридичної допомоги.

Banner - CTA V1

Back to top